Fis Office Web nadograđen novim funkcionalnostima

September 6, 2015 at 10:09 AMRaverus

Sakupljanjem svih Vaših povratnih informacija, aplikaciju za izradu i fiskalizaciju računa Fis Office Web smo doradili novim funkcionalnostima i unaprijedili poboljšanjem postojećih funkcionalnosti pa vjerujemo kako će vam od sada izdavanje računa biti još jednostavnije, preglednije i brže.

Pored manjih preinaka, dodali smo i doradili sljedeće:

 • pregled računa prije fiskalizacije - prije nego što spremite i fiskalizirate račun u dodatnom prozoru možete vidjeti izgled i sadržaj gotovog računa
 • spremanje lozinke certifikata na server - korisnik kroz postavke fiskalizacije može odabrati da se njegov certifikat spremi na server i da nema opetovanog upisa lozinke
 • mogućnost unosa stavke u minus iznosu - upisom količine '-1' se na samom računu može napisati minus iznos neke stavke
 • mogućnost promjene datuma i vremena na transakcijskim računima - funkcionalnost iz očitih razloga postoji samo za transakcijske račune, a sustav će sam pratiti da se pri ovoj radnji ne poremeti slijed brojeva računa
 • novi izvještaji (popis računa, pregleda po klijentu, pregled po stavkama) - kroz nove izvještaje koji se nalaze na početnoj strani aplikacije, rade se dodatna filtriranja izdanih računa
 • dorađeni postojeći izvještaji radi preglednijeg računovodstvenog knjiženja - radi preglednijeg uvida u iznose PDV-a, iznose stavki koje ne uključuju porez (npr. boravišna pristojba, biljezi), postojećim izvještajima smo dodali nove kolone
 • dodavanje popusta na cijeli račun - korištenjem funkcionalnosti Skupni popust, svim stavkama odnosno cijelom računu se upisuje željeni popust
 • mogućnost kopiranja ponude - jednom napravljena ponuda se može kopirati i po potrebi dodatno uređivati te se iz nje može izraditi novi račun
 • povezivanje ponude s brojem računa - u pregledu ponuda je dodana kolona u kojoj je naznačen broj računa koji se napravio po toj ponudi
 • automatsko dodavanje poštanskog broja - pri upisu podataka o klijentu, sustav sam povlači poštanski broj
 • mogućnost upisa stavke u veću tekst formu - odabirom ove funkcionalnosti kroz postavke, pri upisu stavke se otvara dodatni prozor koji omgućava upis podataka kroz veću formu koja nije koncipirana kroz jedan redak
 • provjera već upisanih klijenata po OIB-u - kako bi se izbjeglo ponavljanje klijenata u adresaru, sustav će pri spremanju novih podataka provjeriti postoji li već upisan klijent s tim OIB-om
 • ubrzano učitavanje web aplikacije i izvršenje radnji - poboljšali smo performanse čitave web stranice pa se i sama aplikacija i nalozi učitavaju brže

 

Posted in: Financije i pravo | Fiskalizacija

Tags:

Bisnode: Raverus ocijenjen AA ocjenom bonitetne izvrsnosti

September 13, 2013 at 4:16 PMRaverus

Bisnode Hrvatska kaže da je, citiramo:

 

"Certifikat bonitetne izvrsnosti jedan je od najvažnijih europskih standarda kojima se definira kvaliteta poslovanja te je međunarodno priznata oznaka poslovne izvrsnosti tvrtke. 

Certificiranje tvrtki (bonitetna izvrsnost) je dugogodišnja međunarodna praksa koja nositeljima certifikata osigurava ugled i prednost u odabiru u odnosu na ostala poduzeća iz segmenta njihovog poslovanja. Ujedno njihovim klijentima ili pak partnerima potvrđuje sigurnost poslovanja kako iz perspektive financijske sposobnosti tako i iz perspektive odgovornog poslovanja. ".

 

Prema najnovijim podacima za protekle godine, te prognozama uspješnosti u poslovanju za sljedećih 12 mjeseci u krugu smo visoko kvalitetnih poslovnih subjekata koji se mogu pohvaliti s izvrsnim upravljanjem i AA ocjenom bonitetne izvrsnosti! Ocjena AA u prijevodu znači da smo među top 4% poslovnih subjekata u Hrvatskoj! I tako već treću godinu za redom...

Posted in: eSPNIFT | Financije i pravo | Fiskalizacija | Raverus | Bilješke.NET | Evidencija rada

Tags:

Fis Office - bolji, brži, jednostavniji

September 4, 2013 at 6:35 PMRaverus

Nova velika nadogradnja našeg i vašeg Fis Office Weba je tu! Koja su to najnovija velika poboljšanja:

 • dodani su novi izgledi računa pa sad možete birati između 56 novih izgleda pri čemu možete izabrati različite boje, ispis adrese klijenta na lijevoj ili desnoj strani, jednostavniji ili "bogatiji" izgled računa, A4 ili A5 format papira, a ako vam se ne mijenja izgled dosadašnjeg računa, razliku od dosadašnjeg izgleda nećete ni primjetiti
 • dodano je pretraživanje računa po stavkama, iznosima, klijentima, datumima odnosno bilo čemu što želite naći u hrpi svojih računa
 • dodani su novi obračuni poreza odnosno putničkim agencijama je omogućeno da uz aranžman odaberu PPOPA što bi u prijevodu značilo "posebni postupak oporezivanja - putničke agencije", a za naše geodete, arhitekte i obrte u građevinarstvu omogućeno je da odaberu PPO što bi u prijevodu značilo "prijenos porezne obveze".

Tu su još i manje ispravke i popravci na koje su nam naši vrijedni korisnici skrenuli pozornost i veseli nas što je naš mali alat Imam ideju zaživio i što nam je dao smjernice za izradu ove nadogradnje.

Brzo se prijavite na svoj FisOffice.hr i pogledajte u živo sve novitete, a ako još nemate svoj profil :(, nikad nije kasno za registraciju.

Posted in: Financije i pravo | Fiskalizacija

Tags:

Uplatnice.hr - Novi servis za izradu uplatnica

September 4, 2013 at 6:20 PMRaverus

Najavljujemo svoj novi projekt - Uplatnice.hr!

Uskoro će svim našim korisnicima, i onima koji to žele biti :), predstaviti novu uslugu - automatizirana izrada uplatnica HUB 3A. Uplatnice.hr će biti web aplikacija koja će uz ispis svih podataka za uplatu ponuditi i unaprijed definirane adresare platitelja i primatelja pa će se popunjavanje uplatnica svesti na par klikova mišem. Pored toga, bit će podržana priprema grupe uplatnica npr. za obročna plaćanja, ispis koda i druge korisne funkcionalnosti - ne možemo vam baš sve otkriti :).

Iako će Uplatnice.hr biti samostalna web aplikacija koja neće zahtijevati korištenje naših drugih aplikacija, vjerujemo da će se ovoj usluzi posebno razveseliti naši korisnici Fis Office Web aplikacije za izradu računa. Zašto? Pa, po svakoj uplaćenoj uplatnici korisnici Fis Officea će moći direktno dati nalog za izradu računa pa će tako kroz Fis Office imati i pregled uplata i dugovanja svih svojih klijenata.

Ispis uplatnica će prvenstveno biti namijenjen ispisu na prazne perforirane uplatnice (u obliku A4) koje se mogu nabaviti u svakoj boljoj knjižari, ali će ih korisnici moći prilagoditi ispisu na bilo koji papir koji im odgovara.

Posted in: Financije i pravo | Fiskalizacija | Raverus

Tags:

Promjene u Zakonu o radu

July 11, 2013 at 12:45 PMRaverus

Kako bi se unaprijedila učinkovitost i konkurentnost poslovanja te potaknula bolja organizacija poslovnih procesa, 26.06.2013. stupile su na snagu promjene Zakona o radu objavljene u Narodnim novinama br. 73/2013. Navodimo neke od promjena: 

 • Smanjenje minimalnoga trajanja dnevnog odmora s 10 sati na 8 sati
 • Redefiniran je institut kolektivnog viška radnika, sada je postupak savjetovanja pri izradi programa zbrinjavanja viška radnika jednostavniji i jasniji.
 • Poslodavcima je olakšano otkazivanje ugovora o radu za radnike za probnome radu bez navođenja posebnih razloga. Dovoljno je u pisanom obliku dostaviti radniku obrazloženje razloga "nezadovoljenje na probnom radu", a otkazni rok kod ugovorenog probnog rada je najmanje sedam dana.
 • Prekovremeni rad pojedinog radnika više nije ograničen mjesečno nego samo godišnje - ne smije trajati duže od sto osamdeset sati godišnje.
 • Ograničeno je sklapanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme. Direktivom Vijeća EU, ugovori o radu na određeno vrijeme propisani kao iznimka od pravila o zapošljavanju na neodređeno vrijeme. Poslodavac s istim radnikom smije sklopiti svaki sljedeći uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako za to postoji objektivan razlog. Svako produljenje ugovorenog trajanja ugovora o radu na određeno smatra se novim ugovorom o radu na određeno vrijeme.

Radna knjižica

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji radna knjižica odlazi u povijest, a podaci o radniku se nadalje vode u elektronskom obliku. Prema novom ZOR-u poslodavac je obvezan do 30.09.2013 radnu knjižicu vratiti radniku, ali prije vraćanja je potrebno precrtati sve nepopunjene rubrike (uz svoj potpis, pečat i datum) i u rubrici predviđenoj za upisivanje bilješki (str. 34. do 36. radne knjižice) pozvati se na zakonsku osnovu na temelju koje su precrtane nepopunjene rubrike u radnoj knjižici („nepopunjene rubrike precrtane temeljem čl. 299. st. 3. Zakona o radu“). 

Savjetuje se da interno kreirate obrazac na kojem će radnik svojim potpisom potvrditi preuzimanje radne knjižice.

Ako poslodavac u navedenom roku nije u mogućnosti radniku vratiti radnu knjižicu, mora je dostaviti područnom uredu HZMO-a, prema mjestu prebivališta radnika, a ako je prebivalište radnika nepoznato, središnjoj službi HZMO-a.

Elektronički zapis podataka o radniku

Od 1. srpnja 2013., radna knjižica je zamijenjena elektroničkim zapisom podataka o radniku - Elektronički Radno Pravni Status (ERPS) - koji sadržava sve relevantne podatke o radniku. Program Evidencija rada sadrži gotovo sve podatake koji se nalaze u sustavu ERPS, a već radimo i na potrebnim modifikacijama i dodavanjem nekih sporednih podataka koji nedostaju (npr. klasa i urudžbeni broj diplome).

ERPS sustav je pod nadzorom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na čijim se web stranicama www.mirovinsko.hr može naći i više informacija o novom sustavu.

Obrazac JOPPD – u primjeni od 1.1.2014.

Iako najavljivan za raniju primjenu, obrazac JOPPD će se naći u primjeni tek od početka sljedeće godine. JOPPD će biti novi jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa putem kojeg će Porezna uprava dobivati informacije o svim isplaćenim primicima fizičkim osobama obveznicima poreza na dohodak i zamijenit će dosadašnje ID, IDD, IDD-1, IP, R-Sm i ID-1.

Što se može očekivati?

Kako je Porezna uprava uvođenjem fiskalizacije najavila da će se sustav za fiskalizaciju koristiti i za bolju kontrolu radnog vremena (svaki je obaveznik fiskalizacije svojim internim aktom propisao radno vrijeme, a oni koji izdaju gotovinske račune su tu informaciju i poslali u Poreznu upravu), za očekivati je da će se sustav još proširivati. Za očekivati je da će se kao i u fiskalizaciji kad se račun šalje u Poreznu upravu čim je izdan po istom principu slati i podatak radnog vremena za pojedinog radnika. Pitanje je samo da li će se, ako se sustav praćenja radnog vremena implementira, podaci slati na dnevnoj ili tjednoj bazi.

Posted in: Financije i pravo | Fiskalizacija | Raverus | Evidencija rada

Tags:

Odvjetnička tajna i fiskalizacija. Idu li zajedno?

March 20, 2013 at 1:48 PMRaverus

Siguran i jednoznačan odgovor je DA. Kako? Naime, Porezna uprava nije nikada izašla u susret odvjetnicima i promijenila sustav za njih, nego njihov sustav nikada ni nije mogao prihvatiti osjetljive podatke kao što su podaci o klijentu i opis usluge koja je obavljena.

Pojasnimo... U Poreznu upravu svi obveznici fiskalizacije pa tako i odvjetnici preko svog programa za izradu i fiskalizaciju računa šalju:

 • OIB obveznika fiskalizacije
 • Oznaka je li obveznik u sustavu PDV-a ili nije
 • Datum i vrijeme izdavanja računa
 • Oznaka slijednosti brojeva računa (P - na nivou poslovnog prostora ili N - na nivou naplatnog uređaja)
 • Broj računa (u obliku brojčana oznaka računa/oznaka poslovnog prostora/oznaka naplatnog uređaja npr. 1/POSL1/1)
 • PDV ako on na računu postoji (podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza)
 • Ukupan iznos računa
 • Način plaćanja (novčanice, kartica, ček, transakcijski račun)
 • OIB osobe koja je izdala računa
 • ZKI (zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije)
 • Ako podatak postoji na računu, još se šalju i: PNP (porez na potrošnju), ostali porezi (mogu se pojaviti pored PDV-a i PNP-a), iznos oslobođenja od plaćanja PDV-a (ako postoji), iznos koji ne podliježe oporezivanju, naknade, oznaka naknadne dostave računa (situacija kad je račun prethodno izdan kupcu bez JIR-a u slučaju npr. prekida Internet veze ili kvara naplatnog uređaja i naknadno se dostavlja Poreznoj).
Dakle, u sustavu Porezne postoje kućice za svaki od gore navedenih podataka. Da neki program za fiskalizaciju nekim čudom na neki način i želi poslati podatak o klijentu ili opisni dio podatka o izdanoj usluzi, Porezna uprava nema kućicu da taj podatak prihvati.  Znači tehnički je neizvedivo, nemoguće i nevjerojatno da se igdje pošalju osjetljivi podaci s računa koji je odvjetnik izdao svojoj stranci.
 
Zaključak: 
Stranci se, radi transparentnosti u poslovnom odnosu, u opis stavke može detaljno upisati na što se naplaćeni iznos odnosi i za stranku se mogu upisati svi potrebni podaci (ime, prezime, adresa, OIB i sl.) -sigurno je da taj podatak nikad neće stići u Poreznu. Jasno i transparentno definiranim računom stranka je zadovoljna jer točno zna što plaća, a s druge strane odvjetnik ima jasnu evidenciju na što se koja uplata odnosila.
 
 
Kako izgleda izrada računa kroz Fis Office aplikaciju u praksi - kliknite za usporednu tablicu programa za fiksalizaciju i video prikaz izrade računa